Ostatní – Volnočasový klub Slunečnice

Volnočasový klub Slunečnice je v provozu pouze ve dnech školního vyučování v době 11:30 – 16:30 hod. O víkendech, v době školních prázdnin, ředitelského volna, státních svátků a prvního týdne v lednu 2019 (1. – 4. 1. 2019), je klub uzavřen.
Klub je určen pro děti, které jsou ve SVČ Slunečnice Přeštice přihlášeny na zájmový kroužek/kroužky a čekají zde před či po kroužku. Dále pro děti dojíždějící, které čekají na autobusové spojení. A pro děti, které hledají možnost neorganizovaného využití volného času.
Klub probíhá v hlavní klubovně. Dětem jsou k dispozici hry, výtvarný materiál, dva počítače s výukovými programy a neagresivními hrami. Činnost dětí není organizována pedagogem. Děti si samy hlídají čas odchodu. Pedagog či jiný zaměstnanec vykonává nad dětmi dohled, aby byla dodržována pravidla a nedošlo ke zranění.
Účastníci, kteří mají řádně vyplněnou, podepsanou a odevzdanou přihlášku a uhrazený příspěvek jiného kroužku z nabídky SVČ Slunečnice Přeštice, mají Volnočasový klub SLUNEČNICE zdarma.

Volnočasový klub Slunečnice – pondělí – pátek: 11:30-16:30

Online přihlašování.