Technika – Programování s Baltíkem 2

Program SGP Baltík 3 je nadčasový výukový multimediální programovací a  kreslicí nástroj pro děti a mládež. Baltík rozvíjí logické myšlení a tvořivost. Žáci se s pomocí Baltíka naučí ovládat počítač, zvládnou základy práce s textovým editorem, s grafickým editorem, s multimédii, s elektronickou poštou, internetem a také základy algoritmizace a programování. Dobře pochopí základní pojmy jako počítač, program, data, soubory, složky a Internet. V Baltíkovi mohou žáci vytvářet multimediální prezentace, výukové programy i hry. Všechny tyto programy mohou zasílat automaticky pomocí elektronické pošty svým kamarádům, umístit je na Internet, nebo je přihlásit do soutěží.

Pro 2. stupeň (10 – 15 let)

Pátek 16:00 – 17:00 hod.

Online přihlašování