O nás

Základní informace o DDM

Název: Středisko volného času Slunečnice Přeštice, příspěvková organizace

810Sídlo: Rebcova 499, Přeštice 334 01

Telefonní číslo: 379 304 910
E-mail: svc.prestice@seznam.cz

Facebook: Středisko volného času Slunečnice Přeštice, p.o.

 

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 49181955
Ředitelka zařízení: Mgr. Jana Prokešová
Název zřizovatele: Město Přeštice

Adresa ID datové schránky: et93r5b

Číslo účtu: 2311690247/0100 – KB Přeštice

Středisko volného času Slunečnice Přeštice je zařízení, které nabízí dětem, mládeži i dospělým smysluplné využití volného času. V naší nabídce naleznete pravidelné kroužky, připravujeme víkendové akce, výlety, přespávání v SVČ, besedy s odborníky, spolupracujeme s dalšími organizacemi ve městě. O prázdninách se k nám můžete připojit na našich pobytových a příměstských táborech. Pro mateřské školy, základní školy a školní družiny připravujeme výukové programy.  Všechny činnosti, které nabízíme zajišťují pedagogové a odborníci s pedagogickým vzděláním.

Online přihlašování na kroužky, tábory a akce

Školní vzdělávací program Střediska volného času Slunečnice Přeštice, příspěvková organizace – ŠVP SVČ Slunečnice Přeštice

Vnitřní řád SVČ Slunečnice Přeštice – vnitřní řád SVČ Slunečnice Přeštice

Povinně zveřejňované informace – ochrana osobních údajů

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňujeme návrh rozpočtu na r. 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020 – 2023. Návrhy budou předloženy ke schválení Radě města Přeštice.

SVČ – rozpočet 2019

SVČ Přeštice – SVR 2020 – 2023

Kde nás najdete…

Poznámka: Mapa je interaktivní.